Bukë
Ushqim i pjekur i bërë nga mielli.
Kafe
Pije e bërë nga kokrrat e pjekura të kafesë.